2020 Şeker Fiyatları 2024 • Güncel Fiyatlar

2020 Şeker Fiyatları

2020 Şeker Fiyatlarını Etkiledi

2020 şeker fiyatları da tıpkı diğer ürünler gibi etkilenmektedir. 2019 ve 2020 yaşanan 170 milyon tonluk şeker üretimine karşı, 176 milyon ton kadar şeker tüketimi beklenmekte olup devir stokları dışında yaklaşık 6 milyon ton şeker açığı gözlemlenmektedir.

Özellikle 2020 yılının şubat ayında şeker fiyatları gözle görülür düzeyde yükselişe geçmektedir. 2019 Aralık ayında 342 $/ton düzeyinde seyreden beyaz şeker fiyatı, 2020 Şubat ayından itibaren ise yaklaşık %32 artarak 451 $/ton seviyesinde görülmüştür. Söz konusu şeker fiyatı artışında pek çok neden öne çıkmaktadır. Fiyatı yükselen şekerin ne zaman inişe geçeceği kesinlik belirtmemektedir. Unutmamak gerekir ki söz konusu yükseliş dünya genelinde gerçekleşmektedir.

Şeker Fiyatlarının Artışındaki Nedenler

2020 şeker fiyatları birbirinden farklı unsurlardan etkilenerek artışa geçmiştir. Söz konusu unsurların başında ortaya çıkan şeker açığı geliyor. ISO verileri baz alındığında 2019 ve 2020 pazarlama yılı arasında devir stokları dışında 6 milyon ton şeker açığının oluşması fiyatları yakından etkileyerek artışa sürüklemiştir. Şeker fiyatlarında ki artış nedeni sadece açıkla ilgili değildir.

Söz konusu açığın diğer bir nedeni ise iklim şartlarıdır. Hindistan, Brezilya, Tayland ve bu ülkeler gibi ihracatçı ülkelerde ortaya çıkan olumsuz hava koşulları, iklim şartları şeker üretiminde azalmaya neden olmuştur. İklim şartlarının üretimi vurmasıyla fiyatlar da en üst seviyelerde seyretmiştir. Söz konusu şartlar sadece şeker üretiminde değil diğer gıda ürünlerinde de oluşmaktadır.

Hedge fonları son haftalar içerisinde alım yönünde oluşan pozisyonları yüksek miktarda artırıyor. Hedge fonlarının gerçekleştirdiği bu unsur şeker fiyatlarını da etkisi altına alıyor. Tüm nedenlere ek olarak Hindistan’ın söz konusu fiyat artışının devamını beklemesi ve şeker arzını kısarak eğilime geçmesi de en büyük etkenler arasındadır.

Güncel Şeker Fiyatları

2020 şeker fiyatları 2020 Şubat ayı baz alındığında 451 $/ton şeklindedir. Güncel fiyatın Şubat ayı itibari ile 451$/ton seyretmesi kalıcı verileri elde etmemizi sağlamaz. İçerisinde yer aldığımız süreçte dünyayı etkisi altına alan bir virüsle mücadele söz konusu olduğundan fiyatlar üzerinde değişim meydana gelebilmektedir.

Sürecin gidişatı şeker üretimini ve şeker tüketimini etkisi altına alacağından fiyatta inişler ya da çıkışlar yaşatabilir. Gün içerisinde ki güncel verilere bakılacak olursa şekerin alış fiyatı 10,29 düzeyindedir. Şekerin satış fiyatı da gün içerisinde 10,29 şeklinde gözlemlenir. Günlük fiyatlar güncel tablolarla yakından incelendiğinden doğru verilerin aktarımı sağlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılır.


Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap